UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE “WEB SHOP MTB shop”

  1. OPĆE ODREDBE Nositelj svih prava na internet domeni mtb-shop.hr je “MTB” obrt za trgovinu i usluge. Korištenjem usluge Web Shopa MTB shop i svih pridruženih stranica na domeni mtb-shop.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa MTB shop, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa MTB shop, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa MTB shop je “MTB” obrt za trgovinu i usluge, Pavla Lončara 56, 10290 Zaprešić, OIB: 58554454718
Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. “MTB” obrt za trgovinu i usluge pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
“MTB” obrt za trgovinu i usluge pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa MTB shop u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.Isto tako, “MTB” obrt za trgovinu i usluge pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa Mtb shop u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga Web Shopa MTB shop odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa MTB shop od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a “MTB” obrt za trgovinu i usluge ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni mtb-shop.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
Web Shop MTB shop (odnosno “MTB” obrt za trgovinu i usluge) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni mtb-shop.hr Web Shop MTB shop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na Web Shopu MTB shop su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Web Shop MTB shop će nastojati na web stranicama mtb-shop.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA MTB shop”
SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu “MTB” obrt za trgovinu i usluge za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i “MTB” obrt za trgovinu i usluge, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Web Shopu MTB shop i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop MTB shop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa MTB shop uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe u Web Shopu MTB shop, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni mtb-shop.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.
Sve cijene proizvoda na web stranicama mtb-shop.hr izražene su sa uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu “MTB” obrt za trgovinu i usluge na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web Shopa MTB shop,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Web Shopa MTB shop,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na 01/560-22-00.
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, “MTB” obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i “MTB” obrt za trgovinu i usluge zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.
Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjet,  te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti “MTB” obrt za trgovinu i usluge o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na “MTB” obrt za trgovinu i usluge, Pavla Lončara 56, 10290 Zaprešić) ili elektroničkom poštom na: info@mtb-shop.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Web Shopa MTB shop u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju “MTB” obrt za trgovinu i usluge bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, umanjen za troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada “MTB” obrt za trgovinu i usluge, odnosno Web Shop MTB shop zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca “MTB” obrt za trgovinu i usluge može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu “MTB” obrt za trgovinu i usluge (za Web Shop MTB shop), Pavla Lončara 56, 10290 Zaprešić,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je “MTB” obrt-u za trgovinu i usluge odnosno Web Shop-u MTB shop, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti “MTB” obrt-u za trgovinu i usluge iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio “MTB” obrt za trgovinu i usluge o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama mtb-shop.hr obuhvaćaju PDV.
“MTB” obrt za trgovinu i usluge tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, službenici Web Shopa MTB shop će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika  na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.
Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Web Shop MTB shop na: info@mtb-shop.hr ili na telefonski broj 01/560-22-00 kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni mtb-shop.hr i njenim podstranicama, odnosno: ime, tvrtka ili naziv, matični broj i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja; informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.
Web Shop MTB shop (“MTB” obrt za trgovinu i usluge) je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

 

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

  1. Plaćanje pouzećem – roba se plaća po dostavi od strane ekspress kurirske službe. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom. NAPOMENA !!! Kurirska služba dodatno naplaćuje povrat naplaćene gotovine pošiljatelju u iznosu od cca 5% od iznosa otkupnine.
  2. Direktna bankovna transakcija – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop MTB shop prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.
  3. Kartično plaćanje – AmericanExpress, Diners, Maestro, MasterCard, Visa (jednokratno ili obročno, ovisno o iznosu)

Prilikom odabira plaćanja “Direktna bankovna transakcija” Kupac dobiva na email adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje
Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun “MTB” obrt za trgovinu i usluge. Novčani primitak na računu tvrtke “MTB” obrt za trgovinu i usluge vidljiv je slijedeći radni dan, odnosno u roku 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju ekspresnom dostavnom službom.

 

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda, te elektronički sustav Web Shopa MTB shop potom izdaje narudžbenicu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave je iznos zasebno iskazan u košarici ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda i predstavlja iznos od 50,00 kn (s PDV-om) za dijelove i opremu, 100,00 kn (s PDV-om) za bicikle, skije i sanjke, 150,00 kn (s PDV-om) za e-bicikle i fitness sprave. Cijena dostave vrijedi je za cijelo poručje Republike Hrvatske.  Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3-5 radna dana od dana primitka novčane uplate korisnika/Kupca na bankovni račun “MTB” obrt za trgovinu i usluge, izuzev slučajeva u kojima naručenih proizvoda trenutno nema na skladištu MTB shop-a (narudžba proizvoda “na upit”) u tom slučaju kupac će biti obavješten o roku isporuke proizvoda.
Ukoliko “MTB” obrt za trgovinu i usluge nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, prodajno osoblje kontaktirati će Kupca telefonom ili e-mailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.
Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe i prema tarifi dostavne službe. Svi proizvodi dostavljaju se ekspresnom dostavnom službom Paket 24 – Hrvatska Pošta d.d. u roku 3 radna dana od primitka novčane uplate Kupca na račun tvrtke MTB obrt za trgovinu i usluge.

 

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugu veličinu ili drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Web Shopa MTB shop na tel. 01/560-22-00.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u “MTB” obrt za trgovinu i usluge, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu: info@web-shop.hr, sjedište: “MTB” obrt za trgovinu i usluge, Pavla Lončara 56, 10290 Zaprešić, ili usmeno na broj telefona 01/560-22-00.

 

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.
Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.
Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalno pakiranje, te biti predočen uz originalan račun.

 

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Web Shop MTB shop se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa MTB shop, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop MTB shop može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu MTB shop. Web Shop MTB shop (“MTB” obrt za trgovinu i usluge) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa MTB shop (“MTB” obrt za trgovinu i usluge). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Web Shop MTB shop (“MTB” obrt za trgovinu i usluge) na e-mail adresu: info@mtb-shop.hr.

Web Shop MTB shop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa MTB shop. Web Shop MTB shop prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa MTB shop bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Web Shop MTB shop prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Web Shop MTB shop će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web Shopa MTB shop od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Web Shop MTB shop će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

Web Shop MTB shop ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupaca niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica Web Shop MTB shop koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti povjerljive podatke.